Off Magadi- Road  
Plot number Ng/Ng 12822 Ongata Rongai,
Karathe Road
Kajiado

TEL: +254 – 704 – 913339

ONGATA RONGAI.
KAJIADO COUNTY,
P.O BOX 672-00511 KENYA

 

TEL: +254 – 704 – 913339